Case: Leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid

 

Case: Leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid

 

De ontwikkelvraag

Diversion is een snelgroeiend Amsterdams bureau dat concrete oplossingen biedt voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Met hun  werk ondersteunen ze o.a. bedrijven, overheden en het onderwijs om in te spelen op een samenleving die razendsnel verandert.

De ambitie van de organisatie vraagt om stevige leidinggevenden met een heldere visie die handelingsbekwaam zijn als het gaat over (maatschappelijke) leiderschapsvaardigheden. De ontwikkelvraag aan Parks was om met het leiderschapsteam een aantal sessies te doen om deze visie verder te verstevigen en duidelijkheid te verkrijgen over gedeelde verantwoordelijkheden.

“Centraal stond de vraag hoe je optimaal gebruik kunt maken van elkaars kwaliteiten en leiderschap kunt nemen voor de onderdelen waarvoor je verantwoordelijk bent. “

Het ontwikkeltraject

Vanuit Parks ontwikkelde ik het programma “Samen Verantwoordelijk.” Dit bestond uit meerdere sessies en een intervisiebijeenkomst voor het leiderschapsteam. Daarnaast verzorgde ik voor alle andere medewerkers van Diversion (projectleiders en projectmedewerkers) bijeenkomsten rondom het thema leiderschap. Centraal stond de vraag hoe je optimaal gebruik kunt maken van elkaars kwaliteiten en leiderschap kunt nemen voor de onderdelen waarvoor je verantwoordelijk bent. 

Mijn ervaring

Diversion is een inspirerende organisatie die echt impact maakt! En dat past bij Parks. In een aantal sessies heb ik eerst met de directeuren gesproken om te achterhalen wat de echte ontwikkelvraag was. Korte lijntjes dus. Heel fijn om zo direct contact te hebben en samen na te denken over wat het beste  is voor de organisatie. Ik kijk terug op een heel interessant traject waarbij uiteindelijk alle medewerkers betrokken waren. De vraag hoe je met z’n allen zorg draagt voor een organisatie is er een die vast veel organisaties zullen herkennen. 

Reactie Femke Pluymert (Directeur Diversion)

“Onder leiding van Japke hebben we met ons leiderschapsteam gereflecteerd op waar we staan als individu en als organisatie. Daarnaast heeft ze enkele intervisiesessies begeleid. Japke luistert goed, denkt niet alleen mee in wat er gewenst is maar ook in wat er nodig is.  Daarnaast neemt Japke een rustige, stabiele energie mee die heel prettig is. Voor ons is Japke een heel fijne sparringpartner geweest.”