Case: Programma voor werkende ouders

Case: Programma voor werkende ouders

De ontwikkelvraag

Bij de faculteit Biomedische Wetenschappen/Biomedical Sciences (onderdeel van UMCU) werken veel hoogopgeleide, ambitieuze werkende ouders. Het is best een uitdaging voor deze werkende ouders om alle ballen in de lucht te houden en een goede balans te vinden tussen werk en gezin. Werkende ouder willen het beste voor hun kind(eren) en willen tegelijkertijd een goede werknemer zijn. Op beide fronten willen ze het dus goed doen en dat kan soms voor een intern conflict zorgen. 

Parks biedt sinds 2022 programma’s op maat aan, specifiek voor deze doelgroep. Ik zie een enorme behoefte van zowel werkende ouders als werkgevers om dit thema bespreekbaar te maken. De faculteit benaderde me om een programma te ontwerpen voor de jonge ouders van het team, waarin verschillende onderwerpen rondom het ouderschap in combinatie met werk naar voren zouden komen.

“Op beide fronten willen ouders het goed doen en dan kan voor een intern conflict zorgen”

Het programma

Voor het UMCU ontwierp ik het maatwerk-programma “Jonge Ouders”. Het heeft de volgende vijf doelstellingen.

Na afloop van het programma

1)      Ervaren deelnemers meer zelfvertrouwen als ouder én als werknemer

2)      Voelen deelnemers zich krachtig en passen ze heel bewust de extra kwaliteiten die het ouderschap met zich meebrengt toe in hun werk

3)      Hebben deelnemers concrete handvatten om goed voor zichzelf te zorgen. Ze zijn zich bewust van datgene wat hen energie geeft zowel op werk als in hun privésituatie

4)      Bepalen deelnemers gemakkelijker hun prioriteiten, hebben ze je meer grip op hun tijd en agenda en kunnen ze beter grenzen aangeven

5)      Hebben deelnemers een netwerk van andere jonge ouders die elkaar inspireren en ondersteunen bij toekomstige uitdagingen

Het programma bestaat uit intakegesprekken, meerdere interactieve en inspirerende bijeenkomsten rondom thema’s als kwaliteiten, balans, energie en het stellen van prioriteiten. Daarnaast zijn er ondersteunende coachgesprekken voor iedere individuele deelnemer

 

Mijn ervaring

Het is zo ontzettend goed om het onderwerp “werk en gezin” open te bespreken en te leren hoe je daar een goede balans in kunt vinden. Er wordt in mijn ogen door veel organisaties nog veel te weinig aandacht besteed aan de uitdagingen die werkende ouders ervaren. Ik word dan ook ontzettend enthousiast van dit traject, omdat ik merk dat het in een grote behoefte voorziet. Het is fijn om daar vanuit mijn kennis en expertise een bijdrage aan te leveren.

Ik heb bewondering voor (HR)managers dit onderwerp aangaan en het op de agenda zetten binnen hun organisatie. Top dus dat het UMCU dat doet!

Reactie Renske de Kleijn
(Onderwijsonderzoeker en universitair docent)

“Ik ben Japke blijven volgen nadat ik haar zelf als deelnemer van een talentprogramma leerde kennen als een hele fijne trainer. Ze kan goed luisteren en doortastend doorvragen, toont begrip, maar schuwt het niet om moeilijke of schurende punten op te brengen.

Toen ik via LinkedIn haar bericht zag over een programma voor jonge en ambitieuze ouders, sprak het me meteen aan. Ik gun m’n collega’s de erkenning voor deze worsteling en een trainer als Japke om hierover met elkaar in gesprek te gaan en in de spiegel te kijken. Ik ben er trots op dat we Japke’s programma daarom nu in-company aanbieden aan ouders met kinderen onder de 4.”