Artikel: Waarom het versterken van veerkracht bij young professionals nodig is

 

Artikel: Waarom het versterken van veerkracht bij young professionals nodig is.

 

Socrates en Aristoteles spraken duizenden jaren geleden al hun zorgen uit over “de jeugd van tegenwoordig”. Dat is niks nieuws. Iedere generatie bestempelt de generatie daarna als lui en ongemotiveerd. Maar anno 2023 is er daadwerkelijk iets aan de hand. Dat is niet slechts een gevoel, maar gebaseerd op vele onderzoeken waaruit blijkt dat veel Nederlandse jongvolwassenen kampen met mentale ongezondheid. Gevoelens van zinloosheid, depressie en angst zijn rijkelijk aanwezig. Het burn-out cijfer onder deze groep is nog nooit zo hoog geweest. Werkgevers vinden het soms lastig om vat te krijgen op deze ontwikkeling en zoeken naar manieren om hun jonge professionals vitaal te houden. In dit artikel geef ik mijn blik op dit vraagstuk en kom ik met adviezen die werkgevers toe kunnen passen.

Oorzaken van mentale problemen bij jonge professionals

Er zijn vele redenen aan te geven waardoor jonge professionals het soms mentaal zwaar hebben. Ik geef er hier een aantal. Allereerst verandert de wereld momenteel razendsnel. Het is bijna onmogelijk om alle ontwikkelingen bij te houden. Zowel op het gebied van politiek, economie, klimaat en technologie voelt de wereld voor veel jonge professionals als turbulent, complex en onstabiel. Er is onzekerheid over de toekomst van banen, over woningen, over pensioenen.

Aan de andere kant leven we in een maatschappij met eindeloze mogelijkheden. Door internet en social media is alles zichtbaar en dat wakkert het gevoel van FOMO (fear of missing out) en de angst om verkeerde keuzes te maken aan. Als alles mogelijk is, ben je dus ook zelf verantwoordelijk voor deze keuzes. Dus hoewel het in theorie een enorme vrijheid is, voelt het in de praktijk soms juist als een last. Dat geldt ook voor de maakbaarheid van je eigen succesvolle leven en bijbehorend geluk. Als je langs de kanalen van influencers op social media scrollt en je leest de talloze zelfhulpboeken, lijkt het wel dat je enorme sukkel bent als je niet met weinig werken, veel geld verdient. Dat het binnen ieders bereik ligt om lekker vanaf het strand in Zuid-Afrika een paar uurtjes per dag remote te werken en dan weer op je surfboard te springen. Dat vele etentjes, talloze cocktails en meerdere tropische vakanties per jaar voor iedereen bereikbaar zijn. En vooral dat je eigen geluk, zowel in je  werk als privé, binnen handbereik is. Ik kom in mijn werk veel jonge professionals tegen die zichzelf perfectionistisch vinden, faalangst hebben. Die hun identiteit ontlenen aan hoe succesvol ze zijn ten aanzien van hun omgeving.

“Als jonge professionals het mentaal moeilijk hebben, kunnen ze minder goed omgaan met tegenslagen.”

Tot slot leven we steeds meer in een 24/7 maatschappij. Er zijn weinig rustmomenten. Alles dendert maar door. Organisaties zijn bezig met nog meer productie draaien, hun processen nog efficiënter in te richten. We zijn ieder moment van de dag bereikbaar en beschikbaar. We vinden dat we ieder moment in beweging moeten zijn.

Al deze veranderingen zijn de afgelopen decennia met een hoog tempo in onze maatschappij gekomen. Veranderingen zijn natuurlijk van alle tijden. Mensen hebben ook een goed adaptief vermogen. Maar de snelheid van de veranderingen op dit moment, kan een mens bijna niet meer bijbenen en dat heeft effect op ons psychisch welbevinden. En vooral op dat van jonge professionals die nog aan het zoeken zijn wie ze willen zijn als persoon en professional.

Wat kun je als werkgever doen om jonge professionals mentaal gezond te houden?

Als jonge professionals het mentaal moeilijk hebben, kunnen ze minder goed omgaan met tegenslagen. Ze voelen het vaak als een persoonlijk falen. Denk hierbij aan het niet bereiken van een promotie, een conflict met een klant, het niet bereiken van een professioneel doel. Omdat veel jonge professionals hun identiteit verlenen aan hun baan en ze vaak een (verborgen) angst om te falen hebben, komen dit soort tegenslagen vaak keihard binnen. Het gevolg kan zijn een verminderde motivatie en in het ergste geval dat een talentvolle jonge professional de organisatie verlaat.

Werkgevers kunnen hun jonge professionals helpen door het vermogen om met deze uitdagingen om te kunnen gaan te vergroten. Het versterken van de veerkracht van jonge professionals is hierbij het belangrijkste. In veel talentprogramma’s en traineeships is er aandacht voor persoonlijk leiderschap, ontdekken van kwaliteiten, timemanagement. Maar in heel weinig programma’s worden modules rondom het versterken van veerkracht aangeboden. Daar ligt een grote kans voor werkgevers om hun jonge professionals te kunnen ondersteunen.  

Er zijn meerdere manieren om het thema “versterken van veerkracht” onderdeel te maken van de leercyclus van jonge professionals. Door middel van gezamenlijk workshops en intervisie wordt openheid over dit onderwerp gestimuleerd. Het taboe op zaken rondom mentale gezondheid wordt daarmee doorbroken. Het uitwisselen met peers lijkt daarin heel belangrijk. Bovendien leren jonge professionals vaardigheden om hun veerkracht te versterken.

Daarnaast is het aanbieden van individuele coaching op dit thema effectief. Een jonge professional kan dan in vertrouwen praten met een coach die kan helpen om te praten over de druk die iemand voelt of het gevoel van falen als dingen niet lukken. In merk vaak in deze gesprekken dat jonge professionals het een verademing vinden om vrijuit te kunnen praten over hun onzekerheden en daardoor ook weer zien wat er wel mogelijk is.

Tot slot hebben leidinggevenden een belangrijke rol in het oppikken van signalen en dit serieus nemen. Ik spreek genoeg managers van boven de veertig die nog steeds zuchten en zeggen “die jongvolwassenen van tegenwoordig, ik moest vroeger ook gewoon keihard werken en zeurde daar niet over.” Laten we daar gewoon even mee stoppen. Stoppen met zuchten. Om een gezonde werkomgeving te creëren waarin het talent van jonge professionals tot bloei kan komen, is het slimmer te kijken naar de toekomst dan naar het verleden.