Case: Werkdruk en werkgeluk bij jonge professionals

Case: Werkdruk en werkgeluk bij jonge professionals

De ontwikkelvraag

De young professionals van detacheringsbureau InWork zijn jong en energiek. Ze werken hard, met passie en zijn gemotiveerd het beste in zichzelf (en anderen) naar boven te halen. Eigenschappen als perfectionisme en ambitie brengen ook een risico van stress en uitval met zich mee.

Er zijn verschillende redenen waarom chronische stress relatief veel voorkomt bij jonge professionals. Perfectionisme, angst om te falen, lastig vinden over “schaduwkanten” te praten, succesverhalen van sociale media zijn een aantal bekende factoren die bijdragen aan de hoge bewijsdrang bij vooral jonge mensen. Daarnaast is het starten met werken een fase waarin betekenisgeving, losmaken van verwachtingen, behoefte aan bevestiging erg belangrijk zijn voor jonge werknemers. Dat resulteert in extra stress.

InWork vroeg Parks een programma te bedenken dat aandacht gaf aan het herkennen van stressfactoren en manieren om er op een goede manier mee om te gaan. 

“Perfectionisme en ambitie brengen ook een risico van stress met zich mee”

Het programma

Ik ontwierp samen met Esther Jörg, het programma “Werkdruk & Werkgeluk”. Het programma bestond uit twee inhoudelijke webinars, online hang-outs en face-to-face intervisiesessies voor alle medewerkers van InWork. Het belangrijkste doel was om medewerkers en leidinggevenden op tijd de signalen van stress te laten herkennen en hiermee aan de slag kunnen gaan. Daarnaast was een van de doelen om een werkomgeving te creëren waarin het uitspreken van hoe je je voelt steeds meer onderdeel wordt van de bedrijfscultuur en zo bijdraagt aan het werkgeluk bij InWork.

 

Mijn ervaring

De vraag rondom werkdruk & werkgeluk kwam midden in de COVID-19 periode. Een leuke uitdaging om een aantrekkelijk en interactief programma te maken dat grotendeels online was, maar toch veel impact had. Het onderwerp “werkdruk” is een bekend thema onder jonge professionals. Ontzettend goed dat InWork hier op deze manier aandacht aan besteedde. Wat ik bijzonder waardevol vond, waren de live sessies waarin de jonge professionals en leidinggevenden met elkaar in gesprek gingen over werkdruk. Openheid over dit onderwerp is een essentiële eerste stap om het te voorkomen.

Reactie Cherryl van der Velden (voormalig HR adviseur InWork)

“Japke en Esther van Parks  hebben ons geholpen om meer aandacht te schenken aan (het voorkomen van) werkstress. Ik heb de samenwerking als zeer prettig ervaren. De persoonlijke aanpak, oprechte interesse en grote kennis over dit onderwerp hebben het tot een succes gemaakt. Een echte aanrader om met Parks samen te werken!”